Monday, March 20, 2017

Pengurusan Tesis Berkesan Menggunakan MS Word : Gaya UKM

Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 6/2017:

Pengurusan Tesis Berkesan Menggunakan MS Word : Gaya UKM


Para Pelajar Pascasiswazah Yang Dihormati,

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 6/2017: Managing Thesis Effectively using MS Word: Gaya UKM Template.

Sila hubungi Puan Hazriati di talian 03-8921 3100 atau email hazriati@ukm.edu.my untuk maklumat lanjut.

No comments:

Post a Comment